N2 og O2 generatorer

N2 PSA anlæg   

 

PSA-Nitrogengeneratorer virker som et tryk-sving adsorption (PSA) princip. Der frembringes en kontinuerlig strøm af nitrogengas fra komprimeret luft.
To tårne er fyldt med carbon molekylar sieve (CMS). Efterbehandlet trykluft kommer ind i bunden af onlinetårnet og følger op gennem CMS. Oxygen og andre sporgasser adsorberes fortrinsvis af CMS, hvilket tillader nitrogen at passere gennem. Efter en forudindstillet tid skifter on-line tårnet automatisk til regenerativ tilstand. Her sker der en udluftning af forurenende stoffer fra CMS. Carbon molekylsigte adskiller sig fra almindelige aktiverede carboner, idet det har meget snævre poreåbninger. Dette gør det muligt for små molekyler som ilt at trænge igennem porerne og adskilles fra nitrogenmolekyler, der er for store til at komme ind i CMS. Disse N2 molekyler passerer igennem så de kan lagres og bruges i produktionen.
 

N2 og O2 generatorer

N2 PSA anlæg   

 

PSA-Nitrogengeneratorer virker som et tryk-sving adsorption (PSA) princip. Der frembringes en kontinuerlig strøm af nitrogengas fra komprimeret luft.
To tårne er fyldt med carbon molekylar sieve (CMS). Efterbehandlet trykluft kommer ind i bunden af onlinetårnet og følger op gennem CMS. Oxygen og andre sporgasser adsorberes fortrinsvis af CMS, hvilket tillader nitrogen at passere gennem. Efter en forudindstillet tid skifter on-line tårnet automatisk til regenerativ tilstand. Her sker der en udluftning af forurenende stoffer fra CMS. Carbon molekylsigte adskiller sig fra almindelige aktiverede carboner, idet det har meget snævre poreåbninger. Dette gør det muligt for små molekyler som ilt at trænge igennem porerne og adskilles fra nitrogenmolekyler, der er for store til at komme ind i CMS. Disse N2 molekyler passerer igennem så de kan lagres og bruges i produktionen.
 

N2 og O2 generatorer

N2 PSA anlæg   

 

PSA-Nitrogengeneratorer virker som et tryk-sving adsorption (PSA) princip. Der frembringes en kontinuerlig strøm af nitrogengas fra komprimeret luft.
To tårne er fyldt med carbon molekylar sieve (CMS). Efterbehandlet trykluft kommer ind i bunden af onlinetårnet og følger op gennem CMS. Oxygen og andre sporgasser adsorberes fortrinsvis af CMS, hvilket tillader nitrogen at passere gennem. Efter en forudindstillet tid skifter on-line tårnet automatisk til regenerativ tilstand. Her sker der en udluftning af forurenende stoffer fra CMS. Carbon molekylsigte adskiller sig fra almindelige aktiverede carboner, idet det har meget snævre poreåbninger. Dette gør det muligt for små molekyler som ilt at trænge igennem porerne og adskilles fra nitrogenmolekyler, der er for store til at komme ind i CMS. Disse N2 molekyler passerer igennem så de kan lagres og bruges i produktionen.
 

N2 og O2 generatorer

N2 PSA anlæg   

 

PSA-Nitrogengeneratorer virker som et tryk-sving adsorption (PSA) princip. Der frembringes en kontinuerlig strøm af nitrogengas fra komprimeret luft.
To tårne er fyldt med carbon molekylar sieve (CMS). Efterbehandlet trykluft kommer ind i bunden af onlinetårnet og følger op gennem CMS. Oxygen og andre sporgasser adsorberes fortrinsvis af CMS, hvilket tillader nitrogen at passere gennem. Efter en forudindstillet tid skifter on-line tårnet automatisk til regenerativ tilstand. Her sker der en udluftning af forurenende stoffer fra CMS. Carbon molekylsigte adskiller sig fra almindelige aktiverede carboner, idet det har meget snævre poreåbninger. Dette gør det muligt for små molekyler som ilt at trænge igennem porerne og adskilles fra nitrogenmolekyler, der er for store til at komme ind i CMS. Disse N2 molekyler passerer igennem så de kan lagres og bruges i produktionen.