Overvågning

“HOTLINE” monitoring of your compressed air installation   

"Hotline" overvågning af Deres trykluftinstallation
ALMiG Telemonttoring gør det muligt, at vi kan overvåge Deres trykluftinstallation 24 timer i døgnet.
 
Vi kan straks se evt. fejlmelding, serviceinformationer, belastningsgrader..o.s.v….og yderligere kan vi fjernstyre væsentlige funktioner og kvittere for fejlmeldinger
 
Med en modemopkobling eller TCP/IP opkobling, kan vi konstant overvåge status på virksomhedens trykluftsystem eller bede system kalde os op, hvis en kritisk værdi overskrides.
 
Funktioner ALMiG Telemonitoring
 
Monitor
 • Visning af øjeblikkelig status på kompressorerne
 • Grafisk visning af serviceintervaller og kapacitetsbelastning
 • Logger og gemmer fejlmeldinger, advarsler, serviceinformation
 • Logger og gemmer, viser grafisk gemte måledata
 • Logger og gemmer, viser grafisk drift status
 
Fjernstyring
 • Opsætning af parametre i kompressorerne
 • Bekræftelse af melding fra kompressorernes styring samt opstæning af disse, afhængigt af styresystem
 • Kvittere fejlmeldinger
 • Start/Stop kompresserne hvis styring er forberedt for dette
 
Med denne løsning har, både virksomheden og vi, alle informationer tilgængelige.
 
Med let tilgængelige data, kan vi i fællesskab trimme trykluftinstallationen, med besparelser af energi og vedligeholdelse som resultat.

Overvågning

“HOTLINE” monitoring of your compressed air installation   

"Hotline" overvågning af Deres trykluftinstallation
ALMiG Telemonttoring gør det muligt, at vi kan overvåge Deres trykluftinstallation 24 timer i døgnet.
 
Vi kan straks se evt. fejlmelding, serviceinformationer, belastningsgrader..o.s.v….og yderligere kan vi fjernstyre væsentlige funktioner og kvittere for fejlmeldinger
 
Med en modemopkobling eller TCP/IP opkobling, kan vi konstant overvåge status på virksomhedens trykluftsystem eller bede system kalde os op, hvis en kritisk værdi overskrides.
 
Funktioner ALMiG Telemonitoring
 
Monitor
 • Visning af øjeblikkelig status på kompressorerne
 • Grafisk visning af serviceintervaller og kapacitetsbelastning
 • Logger og gemmer fejlmeldinger, advarsler, serviceinformation
 • Logger og gemmer, viser grafisk gemte måledata
 • Logger og gemmer, viser grafisk drift status
 
Fjernstyring
 • Opsætning af parametre i kompressorerne
 • Bekræftelse af melding fra kompressorernes styring samt opstæning af disse, afhængigt af styresystem
 • Kvittere fejlmeldinger
 • Start/Stop kompresserne hvis styring er forberedt for dette
 
Med denne løsning har, både virksomheden og vi, alle informationer tilgængelige.
 
Med let tilgængelige data, kan vi i fællesskab trimme trykluftinstallationen, med besparelser af energi og vedligeholdelse som resultat.

Overvågning

“HOTLINE” monitoring of your compressed air installation   

"Hotline" overvågning af Deres trykluftinstallation
ALMiG Telemonttoring gør det muligt, at vi kan overvåge Deres trykluftinstallation 24 timer i døgnet.
 
Vi kan straks se evt. fejlmelding, serviceinformationer, belastningsgrader..o.s.v….og yderligere kan vi fjernstyre væsentlige funktioner og kvittere for fejlmeldinger
 
Med en modemopkobling eller TCP/IP opkobling, kan vi konstant overvåge status på virksomhedens trykluftsystem eller bede system kalde os op, hvis en kritisk værdi overskrides.
 
Funktioner ALMiG Telemonitoring
 
Monitor
 • Visning af øjeblikkelig status på kompressorerne
 • Grafisk visning af serviceintervaller og kapacitetsbelastning
 • Logger og gemmer fejlmeldinger, advarsler, serviceinformation
 • Logger og gemmer, viser grafisk gemte måledata
 • Logger og gemmer, viser grafisk drift status
 
Fjernstyring
 • Opsætning af parametre i kompressorerne
 • Bekræftelse af melding fra kompressorernes styring samt opstæning af disse, afhængigt af styresystem
 • Kvittere fejlmeldinger
 • Start/Stop kompresserne hvis styring er forberedt for dette
 
Med denne løsning har, både virksomheden og vi, alle informationer tilgængelige.
 
Med let tilgængelige data, kan vi i fællesskab trimme trykluftinstallationen, med besparelser af energi og vedligeholdelse som resultat.

Overvågning

“HOTLINE” monitoring of your compressed air installation   

"Hotline" overvågning af Deres trykluftinstallation
ALMiG Telemonttoring gør det muligt, at vi kan overvåge Deres trykluftinstallation 24 timer i døgnet.
 
Vi kan straks se evt. fejlmelding, serviceinformationer, belastningsgrader..o.s.v….og yderligere kan vi fjernstyre væsentlige funktioner og kvittere for fejlmeldinger
 
Med en modemopkobling eller TCP/IP opkobling, kan vi konstant overvåge status på virksomhedens trykluftsystem eller bede system kalde os op, hvis en kritisk værdi overskrides.
 
Funktioner ALMiG Telemonitoring
 
Monitor
 • Visning af øjeblikkelig status på kompressorerne
 • Grafisk visning af serviceintervaller og kapacitetsbelastning
 • Logger og gemmer fejlmeldinger, advarsler, serviceinformation
 • Logger og gemmer, viser grafisk gemte måledata
 • Logger og gemmer, viser grafisk drift status
 
Fjernstyring
 • Opsætning af parametre i kompressorerne
 • Bekræftelse af melding fra kompressorernes styring samt opstæning af disse, afhængigt af styresystem
 • Kvittere fejlmeldinger
 • Start/Stop kompresserne hvis styring er forberedt for dette
 
Med denne løsning har, både virksomheden og vi, alle informationer tilgængelige.
 
Med let tilgængelige data, kan vi i fællesskab trimme trykluftinstallationen, med besparelser af energi og vedligeholdelse som resultat.